Luční brány GS 300 M1, GS 600 M1, GP300 M1, GP 600 M1 a APVx

Ideální pro péči o louky, pastviny a pro přísev. Díky jedinečné kombinaci silných 10 mm případně 12 mm prstů a 8 mm prstů je travní drn optimálně obděláván. Silné řady prstů vytrhávají zplstnatělý porost a plevel, např. lipnice obecná, zatímco 8 mm prsty oddělují zem od vytržených zplstnatělých porostů a plevele a zapravují travní semeno do půdy. Díky této kombinaci se podstatně zlepší podíl půdy v travní brázdě v porovnání s jinými zařízeními pro dosev a použitím pneumatických secích zařízení PS 120 M1 - PS 300 M1 se výrazně usnadní klíčení travního semena.

Urovnávací plech zajišťuje optimální rozhrnování a zarovnávání krtin, hnoje, kejdy a kravských lejn. Vzduchem plněné pneumatiky gumových opěrných kol zajišťují optimální vedení bran po loukách a pastvinách. Řady prstů se díky výkyvnému pověšení optimálně přizpůsobují nerovnostem půdy. Zpevnění travní brázdy je třeba provést u lučních bran GS 300 M1 a GS 600 M1 pomocí samostatného válce, u profesionálních strojů pro louky a pastviny GP 300 M1 a GP 600 M1 je zpevňovací válec integrován do zařízení. Luční brány GS 300 M1 a GS 600 M1 v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 se s oblibou používají v polním hospodářství i pro setí meziplodin.

Luční brány GS 300 M1 a GS 600 M1

Luční brány GS 300 M1 lze použít jednotlivě i v kombinaci s existujícím válcem, protože GS 300 M1 je možno použít s čelním válcem na zádi. Tím se dosáhne rovnoměrného rozdělení hmotností což usnadňuje zvl. práce na svahu.

Luční brány GS 600 M1 se používá hlavně v oblastech, ve kterých je potřebné intenzivní obdělávání luk a pastvin. Dvěma předními řadami prstů se vytrhávají zplstnatělé porosty a plevel, zatímco dvě slabé zadní řady prstů oddělují půdu od vytržených zplstnatělých porostů a plevele a zapouštějí travní semeno do půdy.

Technické údaje:

 

                                                                                      GS 300 M1                    GS 600 M1

Pracovní šířka                                                                   3m                                  6m

Přepravní rozměry (bez PS) v m                         dxšxv 1,85x3x1,16           dxšxv 2x3x2,94

Přepravní rozměry (s Psn 300 M1) v m             dxšxv 1,85x3x1,95           dxšxv 2x3x2,94

 

Luční brány (GS)

 

Pole                                                                             2x1,5 m                          4x1,5 m

Opěrná kola                                                                      2                                     4

Prsty                                                                60 x 8mm, 40x 10mm     120x8mm, 80x10mm

PS                                                                                      50                                   68

kw                                                                                       37                                   50

kg*                                                                                     300                                 700

 

*jedno pole má cca 72,5kg

 

Příslušenství:

 

-          urovnávací smyk odpružený, těžký

-          12 mm prsty (místo 10mm prstů)

-          výstražné tabulky, osvětlení na obou stranách

-          počítadlo provozních hodin

-          přední výztuž, upevnění vzduchové hadice

-          pneumatická secí zařízení PS 120 M1 - PS 300 M1 (elektr.) hydr. ventilátor

-          sada čidel - snímač kola + zdvihací ústrojí, horní táhlo

 

                                                                                                                                                     Více informací na www.apv.at

GS 600 M1
GS 300M1

Luční brány GP 300 M1 a GP 600 M1

 

Profesionální luční brány GP 300 M1 a GP 600 M1 jsou ideální zařízení pro péči o louky, pastviny, přísev a nový výsev trávy. Díky jedinečné kombinaci silných 10 příp. 12 m prstů a 8 mm prstů je travní drn optimálně obděláván.

Technické údaje:

 

                                                                                        GP 300 M1                                      GP 600 M1

pracovní šířka                                                                     3 m                                                    6 m

přepravní rozměry (bez PS) v m                            dxšxv 2,45x3x1,3                              dxšxv 5,5x3x3,1

přepravní rozměry (s Psn 300 M1) v m                dxšxv 2,45x3x2,2                              dxšxv 5,5x3x3,1

vlastní hmotnost (válec 390 mm)                               1.230 kg                                             3.800 kg

vlastní hmotnost (válec 530 mm)                               1.640 kg                                     

pracovní výkon                                                           2 - 2,5 ha za hod.                             4 - 6 ha za hod.

PS                                                                                           75                                                      136

kW                                                                                           55                                                       10

 

Rozsah sériové dodávky:

kompletní stroj se 2 zavlažovacími branami (GP 300 M1, 3 zavlač. branami (GP 600 M1) a válcem cambridge pro louky a pastviny (prům. 390 mm příp. 530 mm). Odpružení urovnávací plech. Prutové brány se zahnutými prsty 12mm, 8 mm.

Příslušenství:

-          10 mm prsty (místo 12 mm prstů)

-          výstražné tabulky, osvětlení na obou stranách

-          počítadlo provozních hodin

-          přední výztuž, upevnění vzduchové hadice

-          pneumatická secí zařízení PS 120 M1 - PS 500 M1

-          sada čidel - snímač kola + zdvihací ústrojí, horní táhlo

-          schody pro plnění

 

                                                                                                                                                            Více informací na www.apv.at

GP 300 M1
GP 600 M1

Kulturní prutové brány APVx

  Kulturní prutové brány se osvědčují jako alternativa chemické likvidace plevele a mechanického ošetřování mnoha kulturních rostlin. Oblast nasazení kypřící brány APV při úspěšném ošetřování půdy sahá od obilí, kukuřice, řepy, sóji, bobu sviňského, brambor, hrachu až k loukám a pastvinám.

Cílem nasazení kypřící brány je minimalizovat výskyt plevele tak, aby bylo zamezeno kvalitnímu a kvantitativnímu poškození užitkových rostlin. Nejde přitom o dosažení stavu bez plevele, protože přiměřená přítomnost diferencovaného plevele může mít i pozitivní vliv na průmyslové plodiny a na vlastnosti půdy.

Dalšími aspekty použití kulturních bran APV je požadavek odnožování, větrání půdy a regulace vodní bilance díky přerušení  kapilárního účinku. Tyto faktory významně přispívají k dobrému stavu užitkových rostlin. Pro optimální výsledek je třeba kromě nastavení na bráně, jako nastavení hloubky a polohy prstů, zohlednit i jízdní rychlost, vlastnosti půdy a povětrnostní podmínky v době nasazení. Kulturní brány v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 je obzvlášť vhodná i pro výsev meziplodin.

Technické údaje:

Typová / pracovní šířka v cm                    pole        opěrná kola     prsty      PS       kW       kg

APV 150 pevná (nerozložitelná)            1x1,5m              2                 48         8          6        140

APV 200 pevná (nerozložitelná)             1x2m                2                 66        20        15       160

APV 300 pevná (nerozložitelná)            2x1,5m              2                 96        15        11       250

APV 450 (mechanicky rozložitelná)      3x1,5m              2                144       20        15       380

APV 500 (mechanicky rozložitelná)  1x2/2x1,5m           2                162       30        22       410

APV 450 (hydraulicky rozložitelná)        3x1,5m              2                144       20        15       380

APV 500 (hydraulicky rozložitelná)       1x2/2x1,5           2                162       30        22       410

APV 600 (hydraulicky rozložitelné)        4x1,5m              2               192       40        29       500

APV 600 (louky a pastviny)                     4x1,5m              4               192       50        37       700

APV 750 (hydraulicky rozložitelná)        5x1,5m              4               240       50        37       650

APV 800 (hydraulicky rozložitelná)    4x1,5/1x2 m          4               258       50        37       700

 

                                                                                                                                                Více informací na http://www.apv.at/

APVx
APVx