Luční brány GS 300 M1, GS 600 M1, GP300 M1, GP 600 M1

Luční brány Luční brány Luční brány

Ideální pro péči o louky, pastviny a pro přísev. Díky jedinečné kombinaci silných 10 mm případně 12 mm prstů a 8 mm prstů je travní drn optimálně obděláván. Silné řady prstů vytrhávají zplstnatělý porost a plevel, např. lipnice obecná, zatímco 8 mm prsty oddělují zem od vytržených zplstnatělých porostů a plevele a zapravují travní semeno do půdy. Díky této kombinaci se podstatně zlepší podíl půdy v travní brázdě v porovnání s jinými zařízeními pro dosev a použitím pneumatických secích zařízení PS 120 M1 - PS 300 M1 se výrazně usnadní klíčení travního semena.

Urovnávací plech zajišťuje optimální rozhrnování a zarovnávání krtin, hnoje, kejdy a kravských lejn. Vzduchem plněné pneumatiky gumových opěrných kol zajišťují optimální vedení bran po loukách a pastvinách. Řady prstů se díky výkyvnému pověšení optimálně přizpůsobují nerovnostem půdy. Zpevnění travní brázdy je třeba provést u lučních bran GS 300 M1 a GS 600 M1 pomocí samostatného válce, u profesionálních strojů pro louky a pastviny GP 300 M1 a GP 600 M1 je zpevňovací válec integrován do zařízení. Luční brány GS 300 M1 a GS 600 M1 v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 se s oblibou používají v polním hospodářství i pro setí meziplodin.