KULTURNÍ PRUTOVÉ BRÁNY APVx

Kulturní prutové brány se osvědčily jako alternativa chemické likvidace plevele a mechanického ošetřování mnoha kulturních rostlin. Oblast nasazení prutových bran APV, při úspěšném ošetřování půdy, sahá od obilí, kukuřice, řepy, sóji, bobu sviňského, brambor, hrachu až k loukám a pastvinám.

Cílem nasazení prutových bran  je minimalizovat výskyt plevele. Tím se zamezí jak kvalitativnímu tak kvantitativnímu poškození užitkových rostlin. Nejde přitom o dosažení stavu bez plevele, protože přiměřená přítomnost diferencovaného plevele může mít i pozitivní vliv na průmyslové plodiny a na vlastnosti půdy.

Dalšími aspekty použití kulturních bran APV je požadavek odnožování, větrání půdy a regulace vodní bilance díky přerušení  kapilárního účinku. Tyto faktory významně přispívají k dobrému stavu užitkových rostlin. Pro optimální výsledek je třeba kromě nastavení na bráně, jako nastavení hloubky a polohy prstů, zohlednit i jízdní rychlost, vlastnosti půdy a povětrnostní podmínky v době nasazení. Kulturní brány v kombinaci s pneumatickými secími zařízeními PS 120 M1 - PS 300 M1 je obzvlášť vhodná i pro výsev meziplodin.

 

Technické údaje:

 

Typová / pracovní šířka v cm                       pole     opěrná kola        prsty      PS       kw           kg

APV 150 pevná (nerozložitelná)               1x1,5m           2                    48          8          6           140

APV 200 pevná (nerozložitelná)                1x2m              2                   66         20        15          160

APV 300 pevná (nerozložitelná)               2x1,5m            2                   96         15        11          250

APV 450 (mechanicky rozložitelná)         3x1,5m            2                  144        20        15          380

APV 500 (mechanicky rozložitelná)     1x2/2x1,5m         2                  162        30        22          410

APV 450 (hydraulicky rozložitelná)         3x1,5m              2                   144       20        15          380

APV 500 (hydraulicky rozložitelná)       1x2/2x1,5            2                    162       30        22          410

APV 600 (hydraulicky rozložitelné)         4x1,5m              2                    192       40        29          500

APV 600 (louky a pastviny)                     4x1,5m               4                    192       50        37          700

APV 750 (hydraulicky rozložitelná)         5x1,5m              4                    240       50        37          650

APV 800 (hydraulicky rozložitelná)     4x1,5/1x2 m          4                    258       50        37          700

 

 

Více informací na www.apv.at

Kulturní prutové brány APVx